• Telefonnummer: 0920-19990
  • Område: 562910 Drift av personalmatsalar