• Telefonnummer: 0920-235100
  • Område: 381200 Insamling av farligt avfall