• Telefonnummer: 0920-81050
  • Område: 014100 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur och mjölkras