• Kontaktperson: Roger Johansson
  • Telefonnummer: 0920-241500
  • E-postadress: roger.johansson@rejlers.se
  • Webbplats: www.rejlers.se
  • Område: 711230 Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
Rejlers Ingenjörer är idag en modern teknikkonsult med en bred kunskapsbas och ett balanserat tjänsteutbud. Företaget finns representerat på ett flertal kontor i Sverige från Luleå i norr till Malmö i söder. I Rejlers Ingenjörer finns följande sju affärsområden.

- Býgg och Fastighet, el/tele

- Elkraft och Energi

- El och Automation

- Järnväg

- Mekanik

- Process och Anläggning

- Telekom