• Telefonnummer: 08-55390000
  • Område: 422200 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation