• Kontaktperson: Rolf Skär
  • Telefonnummer: 0771-860860
  • E-postadress: info@riksbyggen.se
  • Webbplats: www.riksbyggen.se
  • Område: 683200 Fastighetsförvaltning på uppdrag

Riksbyggen utvecklar, förvaltar och förbättrar rummen som du bor och arbetar i.