• Telefonnummer: 0920-250000
  • Område: 201500 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter