• Telefonnummer: 0920-256025
  • Område: 011910 Odling av prydnadsväxter i växthus