• Telefonnummer: 031-7949000
  • Webbplats: http://www.saab.com/#/
  • Område: 303000 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.