• Kontaktperson: Leif Nyström
  • Telefonnummer: 0920-434300
  • E-postadress: leif@sakerhetspartner.se
  • Webbplats: http://www.sakerhetspartner.se
  • Område: 711210 Teknisk konsultverksamhet inom bygg och anläggningsteknik
  • Taggar: riskanalys, Brandingenjör, SBA, Brand, Riskhantering, Risk, riskbedömning, Marin Säkerhet, Metis, Brandskyddsdokumentation, Brandingenjör, riskbedömning, Marin Säkerhet

Avancerad Brandteknisk Konsultverksamhet

Säkerhetspartner AB bildades 1983 och har sedan dess varit aktiva på framförallt den svenska marknaden i alla typer av brand- och utrymningstekniska frågor med kontor i Luleå, Umeå och sedan sommaren 2008 även i Stockholm.

Kontoret i West Lexham invigdes 1994 av platschef Nigel Urquhart, som fortfarande styr Englandsmarknaden.
Agent representation i Sydkorea Startade år 2001 i och med flera order från världens tre största varv, alla belägen i Sydkorea.

Fokus har alltid varit att med hjälp av kompetent och trevlig personal tillmötesgå marknaden och våra uppdragsgivares behov av långsiktigt smarta och kostnadseffektiva lösningar. Det har visat sig vara en framgångsrik modell då relationen till de återkommande kunderna, och uppdragens antal, växt över tid.

Inom bolaget arbetar brandingenjörer och civilingenjörer i riskhantering tillsammans med bland annat erfarna och kunniga CAD projektörer, vilket gör att de tjänster vi tillhandahåller håller en hög standard. Sammansättningen hos medarbetarna tillsammans med det ömsesidiga förtroendet gentemot våra kunder har lett till stor uppskattning från våra beställare.

Storleken på företaget ger också en fördel då det gäller snabba förändringar och flexibilitet som tillfredställer kundens behov. Vi är sedan 2006 certifierade enligt ISO 9001 och 14001. Vi innehar också högsta kreditrating som ett svenskt aktiebolag kan inneha d.v.s. AAA.

-------------------------------

Brandskydd är ofta något som känns obekvämt då fokus ligger på att den ordinarie verksamheten skall fungera.

Oavsett om det handlar om byggnadstekniska frågor i ett nybyggnadsprojekt eller befintligt fastighetsbestånd, brandskyddsutbildning till personal, systematiskt brandskyddsarbete eller riskhantering står Säkerhetspartner till tjänst.

www.sakerhetspartner.se