• Telefonnummer: 019-305100
  • E-postadress: info@sakab.se
  • Område: 381200 Insamling av farligt avfall