• Telefonnummer: 0920-211212
  • E-postadress: info@seaskyab.se
  • Webbplats: http://www.seaskyab.se/
  • Område: 702200 Konsultverksamhet avseende företags organisation

Konsulter i Företagsutveckling.

Vårt fokus är Genomförande och Lärande för de organisationer och företag som är och vill bli våra kunder.

Vi är speciellt duktiga på Inköp, Logistik, Marknadsanalyser, och Ledarskap. Vi arbetar i ett kvalitetsmedvetet nätverk där expert-kunskaper finns inom en rad olika, men nödvändiga områden för att utveckla bolag och organisationer.

Vi arbetar bara i projekt där vi kan ge dubbelt tillbaka på vår kostnad.