• Telefonnummer: 0920-236655
  • E-postadress: info@seko.se
  • Webbplats: http://www.seko.se/Default.aspx
  • Område: 942000 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer