• Kontaktperson: Renate Fiala
  • Telefonnummer: 0920-259980
  • E-postadress: lulea@sensus.se
  • Webbplats: http://www.sensus.se/lulea
  • Område: 855930 Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning
  • Taggar: Utbildning, mångfald, kultur, cirkel, studiecirklar, cirklar, AFV, studieförbund, Sensus, folkbildning, mänskliga rättigheter, livsfrågor, globala frågor, Ung musik i kyrkan, Världen finns i Norrbotten - moskén kommer till Luleå

Sensus erbjuder mötesplatser för lärande, upplevelser och gemenskap och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Vi är ett studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor.