• Telefonnummer: 0920-258392
  • E-postadress: hk@sjofartsverket.se
  • Webbplats: http://www.sjofartsverket.se/
  • Område: 522200 Stödtjänster till sjötransport