Skådebanan Norrbotten har ett regionalt uppdrag att utveckla möten mellan kultur och människor i Norrbotten. Vi erbjuder rådgivning, utbildning och andra metoder för att arbeta med kultur som verktyg för att skapa tillväxt och utveckling i samhälle och näringsliv.

Kärnan i vår verksamhet är att göra alla människor delaktiga i kulturella sammanhang – vilket gynnar, bygger och utvecklar den enskilda människan och den verksamhet som bedrivs.

Skådebanan Norrbotten är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som leds av en styrelse.