Snökyla är miljövänligt, har hög leveranssäkerhet samt tar liten plats och är enkelt för kunden. Snökylan sparar upp till 95% av elförbrukningen jämfört med ett konventionellt kylalternativ. Vi har kapacitet för dimensionering och utveckling av optimerade snökylaanläggningar för de flesta förekommande kylbehov.

Vår "råvara" är vanlig snö -naturlig eller tillverkad med snökanon - och kylan kan användas under den varma årstiden - eller året om ifall behovet finns. Tekniken är möjlig där det snöar tillräckligt eller där det är tillräckligt kallt för att tillverka snö, d.v.s. i stora delar av världen. Vi kan dimensionera anläggningar för allt från enskilda ladugårdar till fjärrkylanät för hela städer, men fördelarna växer med storleken. Det finns heller ingen begränsning för vilken kyleffekt ni kan få ut ur  våra anläggningar.

Välkommen att kontakta oss för mer information!

Adress:
Aurorum Science Park 1C
977 75 Luleå