• Kontaktperson: Anna-Maria Killmey
  • Telefonnummer: 08-57883793
  • E-postadress: annamaria.killmey@sodexo.com
  • Webbplats: http://www.sodexo.se/sv/
  • Område: Fastighetstjänster