Föreningens mål är att skapa kontakter mellan rysktalande invandrare och svenska och att skapa goda levnadsvillkor i Sverige.

Verksamhet

  • Föreningens verksamhet är demokratiskt uppbyggd
  • Bevara ryska traditioner och kultur
  • Arbeta för barns framtid
  • Skapa samarbete mellan Sverige och Ryssland.

Medlemskap

  • Föreningen är öppen för alla rysktalande invandrare och svenskar som har anknytning till Ryssland
  • Medlem kan uteslutas vid brott mot stadgarna. Styrelsen beslutar om uteslutning av medlem.