• Kontaktperson: Anna Almqvist
  • Telefonnummer: 0920-492201
  • E-postadress: info@teknikenshus.se
  • Webbplats: http://www.teknikenshus.se
  • Område: 910200 Museiverksamhet
  • Taggar: Skola, Familj, teknik, science center, experiment, utställning, besöksmål