SISU idrottsutbildarna är idrottens egen utbildningsorganisation. Vi erbjuder ett varierat utbud av föreläsningar och kurser och hjälper även till med att anordna utbildningar på "hemmaplan" i föreningen.

Har ni kört fast och känner att ni vill utveckla föreningen? Ta hjälp av en processledare från oss. Det brukar vara uppskattat att få stöttning i utvecklingsprocessen av en utomstående, neutral person som hjälper till att driva processen framåt.

Boka gärna in ett kostnadsfritt besök av en av våra utbildningskonsulenter för att se över din organisations utbildnings- eller utvecklingsbehov.