• Telefonnummer: 0920-261176
  • Område: 931200 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet