• Telefonnummer: 0920-268550
  • Område: 869050 Fysioterapeutisk verksamhet o.d