• Telefonnummer: 0920-67770
  • E-postadress: leif@teknikresursen.se
  • Webbplats: http://www.teknikresursen.se/
  • Område: 702200 Konsultverksamhet avseende företags organisation