• Telefonnummer: 0920-230990
  • Område: 931200 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet