Terminalen har sitt huvudkontor i Luleå med lokal representation på flera orter runt om i Sverige. Vårt primära arbetsområde är Sverige men vi arbetar även internationellt.

VD och ägare är Peder Hansson. Peder Hansson har tjugo års arbetslivserfarenhet med stor erfarenhet av att arbeta internationellt över Europa, Mellan Östern och Afrika (EMEA) samt USA både i konsultande roller samt i olika roller som verksamhetschef med personalansvar. Peder Hansson kommer senast som verksamhetsansvarig i Norrbotten för ett av världens och samtidigt Sveriges största bemanningsföretag. Peder Hansson är flitigt anlitad föreläsare gällande att attrahera och rekrytera kompetens och har bland annat anlitats som föreläsare av Svenskt Näringsliv.

Vår förmåga att lösa våra kunders utmaningar är också anledningen att vi mottagit priser för våra produkter och vårt arbete.
 
Kalla oss okonventionella men vi vill faktiskt att våra kunder ska få vad de betalar för.
 
Vår vision är att behålla och förädla den norrländska arbetskraften. Detta gör vi via att följa våra värderingar som är tillit, kvalitet och långsiktighet