• Telefonnummer: 0920-253015
  • E-postadress: dick-ola@thordohlssonskemiska.se
  • Webbplats: http://www.thordohlssonskemiska.se/
  • Område: 204100 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel