• Telefonnummer: 08-6819100
  • E-postadress: tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
  • Webbplats: http://www.tillvaxtverket.se/
  • Område: 841390 Administration av andra näringslivsprogram
Tillväxtverket arbetar för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Tillväxtverket är en myndighet som hör till Näringsdepartementet. Tillväxtverket har elva kontor på nio orter. Åtta av dessa är programkontor, som ansvarar för myndighetens uppdrag kopplat till de regionala strukturfondsprogrammen. Huvudkontoret ligger i Stockholm.Totalt arbetar idag närmare 300 personer på Tillväxtverket.  Generaldirektör är Christina Lugnet.