Norrbottens läns landstings upphandlingsenhet ansvarar för att genomföra  landstingets upphandlingar samt upprättande och tecknande av avtal. Upphandlingsenheten driver, i samverkan med de olika verksamheterna upphandlingar för att tillse landstingets behov av varor och tjänster. Upphandlingsenheten består av elva upphandlare, en verksamhetsutvecklare och en upphandlingschef. Upphandling tillhör landstingets Division Service.

Upphandlingsenheten har att tillse att alla upphandlingar sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling och följer de gemenskapsrättsliga principerna om transparens, likabehandling, proportionalitet, icke-diskriminering och ömsesidigt erkännande.

Vid frågor och eller synpunkter kring de olika upphandlade avtalen, när dessa löper ut och vilka leverantörer som landstinget har i dagsläget är du välkommen att kontakta respektive upphandlare för vidare diskussion. Deras kontaktuppgifter och information om deras olika ansvarsområden hittar du under fliken medarbetare.