Vårt ansvarsområde är

  • Kommunövergripande upphandlingar och avtal
  • Samordning av alla upphandlingar över tröskelvärden
  • Leasing. Alla kommunens ramavtal gällande leasing
  • Upphandlingskonsultation
  • Förvaltningsspecifika upphandlingar och avtal
  • Upphandlingsutbildningar
  • Sambruksupphandling och avtal med andra intressenter