• Telefonnummer: 020-353500
  • E-postadress: info.norrbotten@vardforbundet.se
  • Webbplats: https://vardforbundet.se/
  • Område: 942000 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer