Vattenfalls elproduktion i Sverige är i det närmaste fri från utsläpp av miljöpåverkande ämnen. Vattenkraft och kärnkraft är basen i vår verksamhet och när det gäller vindkraft är vi är den största nordiska aktören.