• Telefonnummer: 0920-76021
  • E-postadress: vikabacken@tele2.se
  • Webbplats: http://www.vikabacken.se/
  • Område: 015000 Blandat jordbruk