• Telefonnummer: 0920-265728
  • Område: 014200 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar