Näringslivet i Luleå har många olika nätverk, beroende på bransch, företagets storlek, mognad etc. Knytpunkten för många är utvecklingsbolaget Luleå Näringsliv AB, som ägs gemensamt av medlemsföretagen och kommunen.