Det fanns flera skäl till att Facebook, efter att ha undersökt olika platser i Europa och Sverige, valde Luleå för lokaliseringen av sitt tredje datacenter, det första utanför USA.

Snabbt sammanfattat; naturlig kyla, el från vattenkraft, låga energipriser, högklassigt bredband och kvalificerad it-kompetens. Lägg till att det fanns ett lämpligt markområde vid Luleå Science Park och Luleå tekniska universitet.

Luleå Data Center  ska bestå av tre gigantiska serverhallar på 28 000 m2 vardera. Golvytan i varje hall rymmer fem fotbollsplaner. Den första hallen togs i drift under 2013.

Historiskt är Luleå en hamn- och industristad baserad på den norrbottniska järnmalmen. Stålindustrin har länge varit den ekonomiska motorn. Numera är universitetet en lika viktig kraftkälla och en av grunderna till etableringen av datacentret. Men även basindustrin har haft stor betydelse för it-branschens utveckling i regionen. Dagens basindustrier är högteknologiska med processer som kräver säkra datakommunikationer och kvalificerad it-kompetens. Processindustrins krav på säker energiförsörjning innebär att det finns en väl utbyggd infrastruktur som även it-industrin behöver.

Vattenkraftverken i Luleälven gör att det finns tillgång till förnybar elenergi, som Facebook efterfrågar. Eftersom dataservrar drar stora mängder el är även våra relativt låga elpriser en viktig konkurrensfaktor.

Men en av de viktigaste nyttigheterna är helt naturlig och gratis. Den friska luften som behövs för att kyla dataservrarna. Här är alltså vinterklimatet en stor och outnyttjad resurs. Genom att dra nytta av den naturliga kylan sparar man både energi och pengar.