Luleå har genom åren medvetet satsat på olika konst- och kulturformer för att skapa en bra livsmiljö för medborgarna.

Norrbottensteatern var Sveriges första regionteater och startade redan 1967. Teatern har haft stor betydelse för Luleås utveckling som kulturstad. Teaterhuset i Norra hamn är ett av Luleås kulturhus. Det andra är Kulturens hus på andra sidan stadsfjärden.

Kulturens hus med konsertsalar, bibliotek och konsthall är Luleåbornas vardagsrum. Där finns också Norrbottensmusiken, länets musikorganisation, som bland annat uppträder i form av Norrbotten Big Band, ett av landets bästa storband.

Luleå är också hemort för Filmpool Nord, som är ett av Sveriges fyra nationella produktionscentra för långfilm och för BD Pop som är ett utvecklingsbolag för populärmusik. Här finns Norrbottens museum, vårt länsmuseum och ett av Sveriges världsarv: Gammelstads kyrkstad.

Vi har en teaterhögskola som huserar tillsammans med Norrbottensteatern. I samma hus finns Luleå Rytmik- och Balettförening som har dansverksamhet för barn och ungdom. Gruppen Exiled Dance Crew sysslar med moderna uttryck som street och breakdance. Lule Stassteater och Scratch är fria grupper spelar barnteater. Galleri Syster är ett kreativt centrum för den unga bildkonsten.

Utbildning spelar en viktig roll för kulturlivet. Sunderby folkhögskola har en konstlinje som betytt mycket för de lokala bildkonstnärernas utveckling. I den kommunala kulturskolan deltar mer än 5 000 barn och ungdomar i musik, dans, bild, drama och teater.