Luleå har ett unikt samarbete med Austin i Texas. Som enda stad i Sverige har Luleå tillsammans med Oslo och London skrivit samarbetsavtal med City of Austin. Det handlar om att lära av varandra, att bygga relationer och innovationer som utvecklar båda städerna.

Att storstaden Austin hittade Luleå på världskartan var en effekt av Facebook-etableringen. Att nätverksjätten valde Luleå som plats för sitt första datacenter utanför USA gjorde intryck i Austin. Vad hade Luleå gjort för att nå den positionen? När de tittade närmare såg de flera likheter mellan städerna och tog kontakt. Med 850 000 invånare är Austin den elfte största staden i USA. Det är också en av de städer som växer snabbast och som klarat den globala krisen bäst. Arbetslösheten är låga 4 procent. Näringslivet består av små och medelstora företag.


– Austin är en mycket dynamisk och intressant stad att inspireras av, säger Luleås kommunalråd Niklas Nordström, som besökt Austin i många år, framför allt den stora musik-, film- och it-mässan South by South West (SXSW).

– Austin växer bland annat genom en intressant kombination av teknik och kultur. De profilerar sig som en levande musikstad. Det vill vi också att Luleå ska vara. De satsar även på film och sport, precis som vi gör.

– Samtidigt har Austin ett växande näringsliv och ett universitet som arbetar nära företagen och samhället. Det är samma inriktning som vi har med vårt samarbete mellan kommunen, näringslivet och universitetet. Det finns alltså stora likheter mellan oss, trots skillnaden i storlek.

I januari, både 2014 och 2015, var en delegation från Luleå på snabbvisit i Austin för att träffa nyckelpersoner i stadshuset och på universitetet samt inom Austins framgångsrika satsningar på företagsutveckling. Delegationen gjorde bland annat ett besök på Texas University och dess företagsinkubator IC2 Institute. Inkubatorns vd Robert A Peterson var intresserad av samarbeten med Luleå tekniska universitet och utvecklingsbolaget LTU Business. Austin satsar mycket medvetet på utveckling av mindre företag. Austin Chamber, en motsvarighet till handelskammare och näringslivsbolag, har varit mycket framgångsrika med att utveckla befintliga företag och även locka nya företag och branscher till Austin.

Matz Engman, vd Luleå Näringsliv, är imponerad av det strategiska arbetet med att identifiera företag inom framtidens branscher. Det handlar framför allt om innovation och branscher
inom digital teknik och bioteknik.

– Här kan vi ta lärdom för att utveckla vårt arbete med befintliga företag, men också för att locka nya företag inom flera branscher, säger Matz Engman.

Det första konkreta samarbetet handlade om musik, om ett musikaliskt samarbete mellan The House of Songs i Austin och Ice Music samt BD Pop i Luleå.