Under 2013 bildades Luleå Makerspace av Peter Parnes, Tovah Parnes och Agneta Hedenström, och inom kort flyttar föreningen in i en lokal på Kyrkogatan 2. Den ideella föreningen kommer att erbjuda skaparverkstäder med 3D-skrivare och symaskiner. Och du är varmt välkommen att delta.

En groda håller på skrivas ut med hjälp av en 3D-skrivare.
En groda håller på skrivas ut med hjälp av en 3D-skrivare.

Makerkulturen, med skapandet i fokus, har spridits sig över världen. Det handlar både om traditionellt skapande som slöjd- och hantverkstraditionen men numera har man även anammat den moderna teknologin. Det är en följd av att till exempel 3D-skrivare har blivit mer lättillgängliga. I februari sa USA:s president Barack Obama i ett tal till nationen att: ”3D-skrivare har potential att revolutionera hur vi tillverkar nästan vad som helst”. I år hölls också det första Makers Faire i Vita huset.

Den digitala pionjären och Luleåbon Peter Parnes startade på 90-talet företaget Marratech, ett webbkonferenssystem som senare såldes till Google. Under en period arbetade han också som utvecklingschef på företaget. Idag är Parnes professor på Luleå tekniska universitet och undervisar inom distribuerande datorsystem.

Ett färdigutskrivet objekt
Ett färdigutskrivet objekt

Varför startade du Luleå Makerspace?

– Jag brinner för att öka ungas teknikintresse eftersom det kommer att påverka deras vägval i livet. Ibland kan vuxna döda entusiasmen för dessa ämnen genom att vara ointresserade och förmedla bilden av att det är komplicerat. Luleå Makerspace är därför öppet för alla, och det är ett ställe där man kan skapa och lära tillsammans.

Vad hoppas du att det ska leda till?

– Om man ser på det ur ett större samhällspolitiskt perspektiv så kommer vi i framtiden att behöva den här typen av kompetens på arbetsmarknaden. Det är därför viktigt att vi redan i tidig ålder uppmuntrar barn att lära sig om teknik och programmering.

Hur duktiga tycker du att vi i Sverige är på det idag?

– I USA har man uppmärksammat att detta är framtiden. I Sverige behöver vi ta in mer teknik i undervisningen i skolan. Vi fokuserar för mycket på hårdvaran i stället för på vad du faktiskt kan göra med datorer. De får inte användas enbart som skrivmaskiner, säger Peter Parnes.

Vid årsskiftet flyttar Luleå Makerspace in i Bergströmska gården, den enda kvarvarande handelsgården i Luleå. Huset ligger på Rådstugatan och kommer att bli en kreativ mötesplats med kontorsplatser, labb och café.