Luleå tekniska universitet (LTU) är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med 1 600 anställda och 17 000 studenter vid fyra campus: Luleå, Piteå, Skellefteå och Kiruna.

Förutom LTU:s tekniska utbildningar finns även institutioner inom ekonomi och samhällsvetenskap, hälsovetenskap, lärarutbildningar samt musik, media och teater.

Forskningen är organiserad i tvärvetenskapliga forskningsområden. Inriktningen är tillämpad forskning i samarbete med näringslivet. Universitetet har 180 professorer, cirka 900 lärare och forskare samt 600 doktorander.

Ett 70-tal forskningsämnen omsätter totalt 800 miljoner kronor. Forskningsområden där LTU är ledande; gruvteknik och metallurgi, energiteknik och förnyelsebar energi, informations- och kommunikationsteknik samt tribologi (smörjteknik).

Forskningen bedrivs i nära samarbete med företag som Shell, Ericsson, Scania, LKAB, SKF, Airbus, Volvo Aero och IBM samt med ledande internationella universitet. Green Technology samt gruvteknik och metallurgi är utpekade som strategiska områden av regeringen.

Historiskt är Luleå en hamn- och industristad baserad på den norrbottniska järnmalmen. Stålindustrin har länge varit den ekonomiska motorn. Numera är universitetet en lika viktig kraftkälla för regionen och länet.