Nedan hittar du en förteckning av parkeringar i Luleå city.

Betala parkering via din smartphone
Luleå erbjuder flera alternativ för att betala din parkering, utöver vanliga parkeringsautomater. Nedan system finns att nyttja i Luleå kommun. 

Hybrid-/elbil?
Du hittar även ett antal laddningstationer för hybrid/elbilar på nedan ställen

Parkeringshuset Karpen: 8 st laddstolpar med 230V 16A Schuko samt 400V 3N 3x32A Typ 2 
Max Luleå Midgårdsvägen: 230V 16A Schuko
Max Luleå, vid OKQ8/Bodenvägen: 230V 16A Schuko

Turistparkering 2018

Under kommunfullmäktiges möte den 23/4 så beslutades det att parkeringskorten för turister kommer att upphöra. Beslutet kommer utav att stadsbyggnadsförvaltningen arbetar fram en ny parkeringsstrategi och upptäckte att det saknas lagstöd för att kunna sälja dessa parkeringskort.  Enligt lagstiftningen ska avgiften vara densamma för alla parkerande oavsett vem man är, varför man parkerar eller vilket fordon man har (likställighetsprincip). Enda undantag som får göras är för rörelsehindrade som får befrias från avgiftsskyldighet och näringsidkare med särskilda behov att parkera i sitt arbete, eller för boende att parkera i området närmast sin bostad. 

Parkeringskorten har under sommartid, underlättat för många av våra besökare till Luleå centrum. Det är självklart våran önskan och förhoppning att det i framtiden kan hittas en gemensam lösning som på ett liknande sätt kan underlätta parkeringen för våra besökare. Tills dess vill tipsa om Luleå kommuns sida med information om parkering i centrum. Där finns också information om de parkerings appar som finns att ladda ner för att kunna betala för parkeringen.

Ett annat varmt tips är kommunkartan där det går att se alla parkeringar i centrum, och dess zontaxa m.m. Tryck på "Samhälle och gator" och sedan "Parkering".