Vilken är din bästa bild av Luleå? Alla har vi olika bilder av Luleå oavsett om vi bor här sedan länge, är nyinflyttade eller är här på tillfälligt besök. Med magasinet Original Luleå Story ger vi dig några nya bilder och fler berättelser om Luleå.

Börja läsa magasinet redan nu genom att klicka på valfritt nummer nedan.

Se gärna vårt arkiv på www.issuu.com, där hittar du alla publicerade nummer. Magasinet finns även i tryckt version på stadens hotell, Turistcenter på Kulturens hus, Luleå Airport, LTU samt en rad andra platser. Trevlig läsning!

undefined
Original Luleå Story magasin • Nr 2 • 2017 › Svensk version

I detta nummer kan du läsa om bland annat: 

Med Luleå som främsta motiv
Fartfylld passion med hög puls
Lejonhjärta tar över nätet
Byn som går mot strömmen
Centrum växer – och bevaras
Musik, scenkonst och litteratur
Hon uppfyllde sin stora dröm
Spelindustri på frammarsch…

Läs magasinet »


undefined






Original Luleå Story magazine • No 2 • 2017 › 
English version

Sample of contents in this issue: 

Full focus on Luleå
High paced passion and racing pulses
Lejonhjärta sisters are cyber sensations
The village turning the tide
A centre expanding with care
Music, literature and the performing arts
Hair stylist sees dream come true
Gaming industry making gains…

Read the magazine »