undefined

 

I de sammanhang där platsen Luleå marknadsförs används Luleåmärket. Märket ersätter inte Luleå kommuns logotyp (vapnet) utan är ett komplement som kan användas av alla aktörer som medverkar till att stärka platsens attraktivitet.

Märket kan exempelvis användas i annonser, broschyrer och andra sammanhang där Luleå marknadsförs som besöksmål, studentstad, bostads- och etableringsort.

Luleåmärket består av ett modifierat typsnitt och ska betraktas som ett fast figurmärke. Märket får ej delas eller manipuleras. Andra varianter på typsnittet får ej förekomma.

Grundfärgen för logotypen är grå för att harmonisera med andra logotyper. Logotypen kan även förekomma i vitt och svart (100%) beroende på sammanhanget, samt i undantagsfall i någon av komplementfärgerna.

Rättigheter
Den legala rätten till märket ägs av Luleå kommun. Reglerna för märkets användande bestäms av Kommunikationskontorets strategigrupp för varumärket Luleå. 

Frizon
Logotypen ska alltid omges av en frizon, motsvarande dess höjd. Inom denna frizon får inga andra texter eller bildelement förekomma. Logotypen får ej kompletteras med annan text än webbadress. Användaren får ange sin egen webbadress direkt under logotypen eller placera den egna logotypen så att det klart framgår vem som är avsändaren.

undefined

Komplementfärger
Förutom Luleåmärkets gråa färg väljer vi att även arbeta med tre komplementfärger
som ska stärka vår grafiska profil.

Nedladdning av logotyper
Luleåmärket finns i format för tryck, webb och för användning i t ex Word, PowerPoint och Excel (Office). För att ladda ned, högerklicka på valfri länk och välj "Spara länk som…".

Ladda ned logotyp i fyrfärg för tryck »

Ladda ned logotyp för webb »

Ladda ned logotyp för Office »