Destinationsutveckling handlar om att mobilisera aktörer inom olika ansvarsområden till att samverka för att skapa en destination som kan leverera mot nationella och internationella besökares krav, förväntningar och behov. 

Det handar om tillgänglighet.

  • handels- och stadsutveckling
  • bättre transporter till och från företagen
  • värdskap och service
  • digital tillgänglighet
  • affärsmodeller för transfer

Aktiviteterna inom destinationsutveckling svarar mot gästens behov och synliggör ditt företag på marknaden.

Exempel:

Luleå Citykortet