Vi tar ej emot beställningar per faktura under sommarmånaderna
utan hänvsvisar till köp via automaterna i galleriorna.