Vi har som mål att öka resandet till destinationen Luleå genom intresseväckande kommunikation och direkta säljaktiviteter via både B2C och B2B.

Det handlar om distribution och försäljning, marknadsföring och kommunikation

  • företagen på nya marknader
  • målgruppsanpassad kommunikation
  • mässor och roadshows
  • visningsresor- och pressresor
  • stöd i utveckling av technical visits
  • nya distributionskanaler

Aktiviteterna i marknadsutveckling tar tillvara på potentialen i ditt företag, skapar lockande produkter för privat- och företagsresor och skapar långsiktigt hållbara relationer med återförsäljare.