Vi vill visa omvärlden att i Luleå finns den stora stadens puls och utbud i den lilla stadens gemytliga atmosfär. Att den är en levande, konkurrenskraftig besöks- och handelsstad med närhet till människor, natur, skärgård och aktiviteter.

Vårt mål är att locka besökare till Luleå genom intresseväckande storytelling. Vi skapar egna kommunikationsaktiviteter men är också en resurs för våra medlemsföretag när de behöver råd och stöd i sin egen kommunikation.

Använd #visitlulea och #luleå när du gör inlägg i dina egna sociala mediekanaler för att visa vad som händer hos dig. Du hamnar då i vårt flöde och vi kan sprida dina bilder, filmer och inlägg vidare.

Det här gör Visit Luleå

 • koordinerar pressvisningsresor för nationella och internationella journalister, nischade bloggare och andra medier.
 • skriver och publicerar pressmeddelanden och nyheter riktade till svensk och internationell press.

 • stöttar medlemsföretag när de behöver nå ut med pressmeddelanden om sina verksamheter.

 • utvecklar synlighet och tillgänglighet till medlemsföretagens aktiviteter, tjänster och evenemang på egna och andras webbplatser och sociala medier.

 • berättar om medlemsföretagens aktiviteter och tjänster i nyhetsbrev och riktade utskick.

 • sammanställer aktiviteter och upplevelser i digitala och tryckta broschyrer riktade till målmarknaderna.

 • formger och skapar innehåll för tryckta och digitala koncept för evenemang inom handeln.

 • formger och skapar innehåll för koncept som synliggör möten som kommer till Luleå. 

 • producerar film kopplat till medlemsföretagens aktiviteter och tjänster.

 • skriver stories som lockar internationella besökare och lyfter dem via Swedish Lapland Visitors Boards kanaler.

 • förhandlar om medlemsförmåner och fattar överenskommelser med strategiska partners för att stötta medlemsföretag när de ska synliggöra sina aktiviteter och tjänster.

 • producerar och sprider information som beskriver besöksnäringens och handelns betydelse för Luleå i syfte att skapa kännedom om näringens framgångar, arbetstillfällen och skatteintäkter för att påverka förutsättningarna för våra medlemsföretags affärs- och produktutvecklingsmöjligheter samt utvecklingen av destinationen.

   

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om hur vi på Visit Luleå arbetar med att synliggöra våra medlemsföretag.

Maria Wahlberg, kommunikationsansvarig
maria@visitlulea.se, 072-528 29 97