Ju fler som besöker Luleå och länet desto fler affärsmöjligheter för Luleås företagare. Det här är vår kommunikationsstrategi. Och den är enkel. Vi vill skapa reseanledningar som gör att så många som möjligt tänker »Luleå«.

Besöksnäringen och handeln är centrala delar av livet i vår kommun. För de som besöker oss, i jobbet eller som privatpersoner, är Luleås utbud av kultur, idrott handel och restauranger attraktivt, och det ger tydliga effekter på vår lokala ekonomi. Visit Luleå är den plattform vi möts på, dit kommunen styr sina resurser för att främja staden och dess näringsliv. Vi är måna om att så många företag som möjligt ansluter sig till Visit Luleå och, genom att främja sin egen utveckling, bidrar till en fortsatt positiv utveckling för alla. Niklas Nordström, kommunalråd och styrelseordförande i Visit Luleå.

På sidorna här under hittar du exempel på hur Visit Luleå arbetar för att skapa nytta för våra medlemsföretag.