Vad är Destination Capacity Building in Swedish Lapland?

En satsning som ska hjälpa besöksnäringen att växa ännu mer.

Destination Capacity Building (DCB) är namnet på den största satsningen någonsin (i Norr- och Västerbotten) som har beviljats medel för att skapa tillväxt i en bransch. Samtliga kommuner och destinationsbolag i Norrbotten och Skellefteå samt Sorsele i Västerbotten kraftsamlar tillsammans och målet är att 310 företag ska involveras fram till och med 31 december 2017. Swedish Lapland Visitors Board är projektägare.

Vad ska vi göra?

Vi ska jobba med destinationsutveckling, affärs- och produktutveckling och marknadsutveckling.

Inom ramarna för Destination Capacity Building in Swedish Lapland ska vi skapa gemensamma, kompetenshöjande aktiviteter som företagen ska kunna dra nytta av, till exempel:

 • gemensamt utbildningsprogram Arctic Spirit in Swedish Lapland (ASSL): exportmognad, priskalkyl, produkt- och affärsutveckling, digitala kanler mm
 • värdskapsutbildningar
 • konsulthjälp för hur företagen blir attraktiva för finansiärer
 • kompetenshöjande workshops och seminarier
 • studiebesök, studieresor
 • gemensamt marknadsmaterial: sommar- och vinterguide, tematiska trycksaker
 • framtagande av företagens unika stories
 • produktkatalog och prospekt
 • mässdeltagande
 • visningsresor och pressbesök
 • roadshows

Varför ska mitt företag vara med?

För att din insats är lika med din egen tid – i din egen utveckling.

Aldrig förr har det skapats så ekonomiskt föredelaktiga aktiviteter som syftar till att stärka företagens konkurrenskraft, hjälpa dem hitta fler gäster, utöka sina säsonger, skapa nya och fler säljbara produkter och satsa på nya marknader. Projektet finansierar ofta processledare, coacher och externa föreläsare samt kostnader för konferens (bland annat i fallet ASSL).

Är det här något för mitt företag?

Ja, om du vill satsa din tid och har eller vill utveckla produkter som efterfrågas av den globala resenären och som kan bli nya reseanledningar till Luleå och därmed regionen.

DCB tillför ny kunskap inom affärskritiska områden för små och medelstora företag som vill stärka sin konkurrenskraft. Inom projektet skapas nya nätverk som är företagen till gagn. Lika viktigt är att det blir möjligt fler företag att utvecklas. Samverkan mellan företagen, destinationerna i regionen och över branschgränser ger bättre affärer och leder till ökad attraktionskraft.

Finns det något vi inte kommer att göra?

Vi kommer inte att dela ut företagsstöd eller bidrag till företag som deltar.

Riktlinjerna som tilldelats Destination Capacity Building in Swedish Lapland får enligt Tillväxtverket inte användas för att finansiera byggnationer, löner eller liknande. Istället används pengarna till aktiviteter som är ”till fördel för företag i nästa led” – så kallat försumbart stöd.

Finns det något annat jag borde veta?

Ja, det är ditt företags tillväxt som kommer att mätas under projektperioden.

Syftet med DCB är att hjälpa företagen i näringen att utvecklas och att växa. Därför behöver vi tillammans med företagen gå igenom ett antal frågor som handlar om alltifrån deras omsättning och antal anställda till hur gästerna tar sig till företagen, deras närvaro på Internet och vilka marknader och tematiska upplevelser de inriktar sig på. Företagen behöver också skriva under en blankett från Tillväxtverket som visar att de förstått att de ingår i projektet DCB samt en blankett som redovisar hur mycket De minimistöd (stöd av mindre betydelse) som de hittills har mottagit. Maximibeloppet för stöd av mindre betydelse är 200 000 euro per företag eller koncern under en period av tre år.

I projektet Destination Capacity Building in Swedish Lapland drivs exportmognads och affärsutvecklingsprogrammet Arctic Spirit in Swedish Lapland (ASSL). Programmet är utvecklat specifikt för företag som vill öka sin försäljning på den internationella resemarknaden. ASSL kommer att stärka små- och medelstora företag i besöksnäringen med ny kunskap inom affärskritiska processer.