Visit Luleå Presenterar är den nya mötesplatsen i Luleå för företag i besöksnäringen, inklusive handeln.

Vi ville skapa en mötesplats som ger företagare i andra branscher möjlighet att träffa besöksnäringens företag. Men framförallt ville vi skapa en plats för besöksnäringens företag att mötas, inspireras och åstadkomma nya affärer över branschgränserna.

Visit Luleå Presenterar har ett talkshowlikande upplägg där vi bjuder in deltagare som för ett samtal på scenen tillsammans med vår programledare. Innovationer, branschnytt och omvärldsbevakning finns alltid med i programmet på något sätt. Det gör även konkreta referensexempel.

Till premiären den 5 februari 2016 kom över 140 personer. Det blev fullsatt på Kulturcentrum Ebeneser. Flera lokala nyhetsmedier skrev om eventet och det fick en stor spridning i sociala medier.

Andra mötesplatser och event som Visit Luleå arrangerar

  • Nyföretagarseminarium
  • Inspirationsseminarium för Convention Bureau Partners
  • Frukostmöten för handelsföretag
  • Strategimöten med Visit Luleås styrelse

Under de event som Visit Luleå arrangerar har möten mellan företag skett som lett till att företagen i fråga kunnat stärka sina varumärkeslöften, utöka sina utbud och hitta nya ytor att göra sitt produktutbud synligt på.